Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Den otevřených dveří na MÚVS ve středu 13. března 2019