Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Florbalové mužstvo MÚVS v souboji fakult