Masarykův ústav vyšších studií » Florbalové mužstvo MÚVS v souboji fakult