Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zájem studentů o podnikání :: dotazníkové šetření