Masarykův ústav vyšších studií » Florbalový zápas MÚVS vs. FBMI