Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » BEZPLATNÉ KURZY PRO ZAMĚSTNACE ČVUT ZS 2018-2019