Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky přijímacího řízení – nahlížení do spisu