Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Prezentace Strategického plánu pro Kolovraty