Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Vyhlášení studentské grantové soutěže ČVUT na rok 2018