Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » POZOR!!! Výuka v pátek 27. 10. v budově CIIRCu v červené posluchárně 246.