Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zápisy, doporučené časové plány AR 2017/2018