Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Erasmus+ Strategická partnerství po dvou letech úspěšně zakončen