Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Komise pro státní závěrečné zkoušky v září 2017