Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Adaptační den pro studenty 1. ročníků MÚVS