Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » ZMĚNA – Státní závěrečné zkoušky