Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018