Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Vyhlášení Státních doktorských zkoušek