Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Aktualizované doporučené časové plány studia na LS 2016/2017