Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky voleb do AS ČVUT 2. kolo z řad studentů za nefakultní součásti ČVUT pro funkční období 2017 – 2019.