Masarykův ústav vyšších studií » SCHOLA 2016, Kongresové centrum Masarykovy koleje, ČVUT v Praze