Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » II. kolo voleb do AS ČVUT za nefakultní součásti ČVUT z řad studentů