Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Volby do AS ČVUT za nefakultní součásti ČVUT pro funkční období 2017-19