Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Studentská grantová soutěž pro rok 2017