Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zápisy do zimního semestru akademického roku 2016/2017