Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Mimořádné kolo přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Řízení rozvojových projektů