Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky přijímacího řízení – N 3949 Řízení rozvojových projektů