Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT v Praze – studentská komora