Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Stáž 3^3 s K