Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výjezdy v rámci Mimoevropských bilaterálních dohod