Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zavedení projektu „Profilace klíčových předmětů oboru Personální management v průmyslových podnicích“ do výuky