Masarykův ústav vyšších studií. Studuj byznys na technice. » Studentský tajemník na MÚVS