Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Specifický kurs pro kouče