Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Slavnostní shromáždění ke Strategii ČVUT