Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017