Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Zápas florbalového týmu MÚVS