Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Vyhlášení soutěže Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů