Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Cena Wernera von Siemense 2015