Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky mimořádného kola přijímacího řízení do programu Řízení rozvojových projektů, oboru Řízení regionálních projektů