Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Rozhovor o změnách ve Studijním a zkušebním řádu