Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Jazykový kurz „English for Specific Purposes / English for Academic Purposes“ – angličtina pro akademické a vědecké pracovníky a pro doktorandy (VedAk)