Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Adaptační den pro první ročníky MÚVS