Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Mimořádné kolo pro přihlašování do programu Mimoevropské bilaterální dohody