Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Výsledky přijímacího řízení pro rok 2015/2016