Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Časový plán akademického roku 2015/2016