Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce