Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Podpora stanoviska rektora ČVUT ve věci jmenování nových profesorů