Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Studentský kompars pro fotografování interiérů MÚVS