Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Setkání zástupců projektu Metamorfosa