Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Parkování kol na parkovišti MÚVS ČVUT