Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Konkurz na Studentského tajemníka