Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze » Informace k zahájení výuky pro 1. roč. Bc. studia